‘Geleneksel Sermayenin Dönüşümü: Girişim Sermayesi Fonları’

‘Geleneksel Sermayenin Dönüşümü: Girişim Sermayesi Fonları’

‘Geleneksel Sermayenin Dönüşümü: Girişim Sermayesi Fonları'

Genç MÜSİAD olarak ilkini düzenlediğimiz panele katılım oldukça yoğundu. Üyelerimiz arasında Melek Yatırımcı olmak isteyen sanayicileri, yatırımcıların ekosistemi genişletme amacıyla yapılan panelimize katılım oldukça yoğundu. Panelimizin konuşmacılarından biri Revo Capital Kurucu ortağı Berkin Toktaş, Dijital ticareti destekleyen platformlar veya servisler, finansal teknolojiler, Reklam teknolojileri & dijital pazarlama, perakende alanındaki teknolojilerin farklı dikeylerde hizmet veren, büyük şirketler ve KOBİ'lere yönelik çözümler üreten bulut tabanlı işler açık bir sorunu çözmeye odaklı, son kullanıcı veya işletmelere yönelik çözümleri sektörel anlamda çalışmaların faaliyet gösterildiğini belirtti. Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerindeki girişimcilerin şirketlerini hızlıca büyütebilecekleri yeni ülkeler ve bölgeler arayışı içinde olduklarına değinen Toktaş, güçlü bağlantılarımızla bu ülkelerdeki girişimlerin oldukça büyük ve fırsat vadeden bir pazar olan Türkiye'ye giriş yapmasına yönelik çalışmalarının olduklarını belirttiler. Sektörel yatırım eğilimlerinin girişim sermaye fonu kurularak bireysel yatırım ve ortak yatırım farkındalığının gün geçtikçe daha da etkin hale geleceğini belirtmiştir. Toktaş, Türkiye içerisinde farkındalık, oluşan potansiyeli keşfetme, melek yatırım ağlarının kurulmasında Türkiye'de yer alan girişimleri bu bölgelere tanıtarak onların yeni pazarlara erişmesi konusunda birlikte yatırım yapılan yatırımcılardan, yatırım almalarını sağladıklarına değindi.

 

Panelimizin bir diğer konuşmacısı Arz Portföy Genel Müdürü Murat Onuk, Erken aşama teknoloji tabanlı Girişim Şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması, oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, Girişim Şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi hedeflendiğine değinmiştir. Melek Yatırımcılığın, SPK Lisanslı,%70'e varan getirilerin elde edildiğini belirtmiştir.

 

Panelimiz Yönetim Kurulu üyelerimizin konuşmacılarımıza hediye takdimi ile son buldu.

 

Değerli konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

 


18 Aralık 2019 Çarşamba

PROJELERİMİZ

GENÇ MÜSİAD olarak gerçekleştirdiğimiz projelerimiz

GENÇ MÜSİAD BLOG

İş dünyası, girişimcilik, bilişim ve eğitim alanlarında genç kalemler fikirlerini ve analizlerini GENÇ MÜSİAD BLOG sayfalarında sizlere sunmaktadır.