Eğitim ve Hamilik Birimi

Eğitim ve Hamilik Birimimiz, Genç MÜSİAD içerisinde eğitim faaliyetleri düzenlemek, projeleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir birimdir. Birim faaliyetlerimiz, tecrübe paylaşım toplantıları, yeni nesil akademi ile yeni nesil eğitimler verip Genç MÜSİAD 'ın önemli projelerini hayata geçirmektir.

 

Young Business Academy Projesi, Bu Yaz Camideyim projeleri gibi önemli projeleri düzenleyen birimimizdir.