Üye Kabul Birimi

Kuruma yeni üyeleri kazandırmak ve aktif olarak çalışacakları birimlere doğru yönlendirmeleri yapmakla sorumludur. Kısaca özetleyecek olursak, öncelikle internet üzerinden başvuru yapan üye adayımızı genel merkezimize davet edip tanışarak kendilerine kurum hakkında bilgi veriyoruz. İçlerinden referansı olan, gerekli evrakları tarafımıza gönderen ve kurum kriterlerine uygun adaylarımızın üyeliklerini yönetim kurulumuzun onayı ile geçiriyoruz. Üyeliği geçenler için ise, profesyonel hayatta çalıştığı sektör veya ilgi duyduğu alana uygun olarak ilgili birim veya sektör kurullarımıza yönlendirmelerini yaparak, aktif görev almalarını sağlıyoruz. Amacımız, kurum aidiyeti yüksek, nitelikli, bilinçli, adil, iş hayatında ahlaklı genç bir nesil inşa etmektir.