Bize Katıl

Değerli Üye Adayımız,

Genç MÜSİAD üyelik kriterleri aşağıda belirtilmiştir. Kriterlerimize uygun olmanız halinde aşağıdaki linkten ön başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvurunuz tarafımıza ulaşması halinde sizlere SMS ile “Yeni Üye Adayı Tanışma Toplantı” daveti gönderilecektir.

Üyelik Şartları,

 • 18-30 yaşları arasında olmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak,
 • Genç girişimci ve yönetici olmak veya gelecekte girişimci ve yöneticilikte bulunma potansiyeline sahip olmak,
 • Bir MÜSİAD asil üyesi ve/veya en az iki Genç MÜSİAD üyesinin referansını almak,
 • MÜSİAD’ın amaç, tüzük ve değerlerini benimsemiş ve kabul etmiş olmak,
 • Güzel ahlak sahibi, dürüst, etik ilkelere ve toplumsal değer yargılarına saygılı ve yeniliklere açık olmak,
 • Her yıl belirlenen Üyelik ücretini kabul etmek.

Gerekli Evraklar

MÜSİAD Gençlik Kurulu üyeliği için başvuran adayların müracaatları MÜSİAD Gençlik Kurulu Üyeliği Müracaat Formu – Üye müracaat formu ile birlikte aşağıda yazılı hususların eksiksiz tamamlanmış olması gereklidir.

 • Üye Formu (eksiksiz olarak doldurulmuş),
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf,
 • Kimlik fotokopisi
 • Adli sicil kaydı, (son 6 aya ait)
 • Öğrenci belgesi (Sadece halen öğrenci statüsünde olanlar için)
 • Oturma izni (Yabancı uyruklu kişiler için)
 • Vergi levhası ve faaliyet belgesi (firma sahibi, ortağı, yöneticisi olanlar için)

Projeler

İş insanlarının deneyimlerini aktardığı Genç MÜSİAD projeleriyle her gence girişimcilik yetkinliği kazandırılmasını ve her birinin iş dünyasıyla etkileşime geçmesini hedefliyoruz.