Komisyonlar

Komisyonlar

BERABER GÜÇLÜYÜZ

Daha iyi bir dünya için birliktelikten doğacak potansiyellerin, bireysel istekleri ikinci planda bırakacağını düşünüyoruz. Güvenilir ve birlikte çalışılabilir ortamlar hazırlarken; ahlaki ve etik değerlere sahip çıkan iş birlikleri adına konferanslar, eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz. Birlikte üreten, güçlü ortaklık yapıları kuran, “ben merkezli” dünyaya kafa tutan girişimcilere fırsat veriyoruz!

genel kurul1

Genç MÜSİAD’ın Türkiye’deki irtibat noktaları ile genel merkez arasındaki köprü görevi üstelenen birimimiz, bu ana göreviyle birlikte Türkiye’de şube ve temsilciliklerin açılmasına öncülük eder. Kuruluş aşamasındaki şube veya temsilciliklerin teşkilatlanmasından başlayarak aktif hâle gelene kadar irtibat hâlinde olup kuruluşlarını tamamlamak, görev tanımları arasında bulunmaktadır.

Hâlihazırda kurulu olan şubelerimizin genel merkezle irtibatını sağlamak, istek ve önerilerini değerlendirip yönetim kurulu ve icranın gündemine taşımak. Şubelerimizde yapılan programların ve toplantıların takibi ve gerektiğinde organize edilmesi, genel merkez kaynaklı Genç MÜSİAD‘ın tüm şubeleriyle ortak yapılan programların organizasyonu ve kontrolü başlıca görevleri arasındadır. Şubelerinin organizasyonlarının sağlıklı takibi için haftalık ve aylık istenen raporların takibini yapmaktadır.

3 ayda bir yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantı sorumluluğu, şubelerimizin ihtiyaç ve önerilerini dinlemek için şube ziyaretleri yapıp şubenin eksikleri varsa yerinde belirleyip yerinde çözüm sunmak görevleri arasındadır.

Üye Kabul Komisyonu, henüz Genç MÜSİAD’ a üye olmamış 18-30 yaş aralığındaki yeni nesil liderler, marka kurucuları, ikinci/üçüncü nesil aile şirketini geliştirmek isteyen kurum içi girişimciler ile kurumsal hayatta lider duruşuyla dikkat çeken nitelikli gençlerin, Genç MÜSİAD ile tanışması ve üye olması için çalışmalar yürüten komisyondur.

 • Genç MÜSİAD üyesi olabilecek potansiyel gençler ile bir araya gelir ve Üye Adayı Tanışma Toplantıları (ÜATT) düzenleyerek Genç MÜSİAD’ ın vizyonu, misyonu ile kurum kültürü hakkında bilgilendirmelerde bulunur,
 • Üye adaylarına üyelik süreçlerinde destek sağlar,
 • MÜSİAD üyesi ailelerin yeni nesline Genç MÜSİAD’ ı tanıtır ve üye olmaları için teşvik edecek çalışmalar organize eder,
 • Genç MÜSİAD’ a yeni üye olan gençlerin oryantasyon sürecini sağlar ve en verimli olabilecekleri komisyon/sektöre yönlendirilmesi için çalışmalar yürütür,
 • Uluslararası Genç İş adamları Kongresi (UGİK), MÜSİAD Expo, MÜSİAD Vizyoner, Young Business Academy (YBA) ve ROTA gibi kurum içi etkinliklerde stand açarak Genç MÜSİAD’ ın tanıtımını yapar,
 • Üniversitelerin tanıtım ve kariyer günlerinde de stand açarak kurum dışı etkinliklerde Genç MÜSİAD için çalışmalar yapar,
 • Genç MÜSİAD bünyesinde faaliyet gösteren bütün komisyonlar/sektörler ile belirli periyodlar ile bir araya gelerek ihtiyaca yönelik üye kazanım çalışmaları planlar.

Genç MÜSİAD’ın tüm üye profilini üyelere yaptığı ziyaretlerde anketler yaparak ve mevcut üyelerinin verilerini inceleyerek ortaya çıkardığı tablolarla, Genç  MÜSİAD’ın gelişimi için üyelerin beklenti ve ihtiyaçlarını genel merkeze sunarak, çözüm yolları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

 • Üye ziyaretlerinde üyelerle yapılacak iş dünyası ve ekonomi odaklı anketler yapılması. Örn: üniversite öğrencisi, profesyonel çalışan, aile şirketi çalışanı, girişimciler gibi Genç MÜSİAD üye profilinde yer alan kitlelerin spesifik konular hakkında genel eğilimleri ölçümlenecek.
 • Tüm üyelerin iş ve ekonomi dünyasındaki ihtiyaçlarını analiz eder ve çözüm yolları sunar ayrıca diğer komiteleri elde ettiği veriler ışığında besler.
 • Çeşitli aralıklarla Genç MÜSİAD Başkanını üye gruplarıyla buluşturma.
 • Genç MÜSİAD Dost Meclisi Programlarının organize edilmesi.
 • Genç MÜSİAD üyelerine sosyalleşme becerileri kazandırılması.
 • Genç MÜSİAD Vefa Programlarının organize edilmesi.
 • Yurt içi ve yurt dışı yardım odaklı faaliyetlerin ve kampanyaların yürütülmesi.
 • Üyelerin samimiyetini ve aidiyet duygusunu artıracak kahvaltı, gezi, spor ve maneviyat odaklı programların düzenlenmesi.
 • Girişimci üyelerin bir araya gelerek ticaretin, pazarın gelişimiyle ilgili çalışmalar yapmasını ve bunun sonucu olarak ticari hayatın kalitesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca üyelerin ticari hacmini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.
 • Dijital ve salon programı olarak gerçekleşen 3T Tanı,tanıştır,ticaret yap ile komisyonu programlarının verimli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacı ile kurulan komisyondur.

Sektörel piyasa araştırmaları ve programlarla, üyelerin yurtiçinde ve yurtdışında pazarlarının ticari gelişimlerini ve çıkarlarını hedefler. Alt çalışma gruplarıyla sektörel bazda politikalar oluşturulmasına katkıda bulunur. Yeni nesil ticaret anlayışıyla yerel ve globaldeki gelişmeleri takip edip raporlar.

Genç Müsiad Genel Merkez Aktif Sektör Kurulları

 • İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Sk
 • Tekstil Deri Ve Hazır Giyim Sk
 • Üretim Sk
 • Gıda Tarım Ve Hayvancılık Sk
 • Enerji Sk
 • Hizmetler, Perakende Ve E-Ticaret Sk

Genç MÜSİAD İnovasyon Komisyonu, gün geçtikçe artan rekabet, teknolojik gelişmeler karşısında kurumlara inovasyon farkındalığı oluşturma, inovasyonu kurum kültürüne yayma ve kurum içerisinde inovatif fikirlerin toplanarak hayata geçmesi adına çalışmalar yapmaktadır.

Amacımız, firmaları rakiplerinden farklılaştırarak inovatif fikirlerle ve profesyonel yöneticilerle buluşturmak, kurumsal inovasyon alanında gerçekleşen güncel çalışmaları takip etmek ve paylaşmak, inovasyon alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktır.

Geleneksel şirket modelinden, çağın gerektirdiği, teknolojik ve inovatif iş modeline geçiş sürecinde yer alan, özellikle ikinci ve üçüncü nesil kuşak yöneticileri, profesyonel çalışanları hedef kitlesi olarak belirleyen İnovasyon Komisyonu, çalışmalarını bu doğrultuda hazırlamaktadır.

Komisyon, Genç MÜSİAD YouTube kanalında yer alan Çemberin Dışında-İnovasyon Konuşmaları, kurum içi inovasyon eğitimleri, Türk Hava Yolları iş birliğinde Anadolu İnovasyon ile Uçacak projesi, kitap ve makale çalışmaları ile farklı, özgün, nitelikli çalışmalara imza atmaktadır.

 • Genç MÜSİAD üyelerinin daha donanımlı hale gelmesini amaçlayıp, her bir üyenin yeniliklere açık, liderlik ve yönetim yönü gelişmiş, kişisel ve sosyal alanda kuvvetli ve kendini en iyi şekilde ifade eden bireyler olmasını hedefler.
 • Hedeflediği yüksek donanımlı insan modeli ile entelektüel, kültürel birikimi yüksek bireylerin yetişmesi için zemin oluşturur. Kurumsal eğitimler ve bu alanda projelerle gelişimi destekler.

Genç MÜSİAD’ın reklam faaliyetlerini üstlenen İletişim Komisyonu, web sitesi, sosyal medya, basınla iletişim ve birimlerin faaliyetlerinin duyurulması konusunda katkı sağlar. Aynı zamanda bütün komitelerle direkt olarak ilişkisi olan tek komite olma özelliğini taşır ve bütün komitelerin ihtiyaçlarını karşılar. Bu amaçla, çeşitli projeler için TV, gazete gibi iletişim kurumlarının yetkilileriyle görüşür ve tanışır, irtibatta kalır.

Genç MÜSİAD’ın kurumsal kimliğini en iyi şekilde kamuoyuna yansıtan İletişim Komitesi, faaliyetlerinin gazete, televizyon vb. yayınlarda yayınlanmasını sağlar. Sosyal medya araçlarını kullanarak kampanya ve duyuruları yönetir.

Komisyon aynı zamanda yapacağı iletişim çalışmalarıyla Genç MÜSİAD’ın güçlü yönlerini ve değerlerini kamuoyuyla paylaşır. Kurum bünyesinde ve ülke genelinde algı yönetimi seminerleri ve çalıştayları düzenler. Bu sayede, Genç MÜSİAD’ın projelerinde basın ve reklam yükünü üstlenerek, kurumsal hedeflerini en iyi şekilde yerine getirir.

Genç MÜSİAD’ın yeni dönem hedefleri ve çalışmalarına uyumlu bir şekilde ihracat stratejileri çalışmak, ülke ve pazar profilleri belirlemek, dış ticaretin verimli ve etkin planlamasını sektörler bazında gerçekleştirmek. Bu amaçla pek çok komiteyle bağlantı hâlinde çalışacaktır.

 • İhracata yönelik panel ve programlar organize etmek,
 • Ticari ziyaretler organize etmek,
 • Ülke ve pazar profilleri belirlemek,
 • Genç MÜSİAD üyeleri arasında ticareti artırmak,
 • Genç MÜSİAD üyelerinin sektörel verilerini derlemek ve analiz etmek.

PROJELER

 • Altın Konteyner

“Altın Konteyner İhracat Ödülleri”, ülkemiz ekonomisine ihracat yaparak katkı sunan gençlerin sayısını artırmak ve gençlerin ihracata daha fazla teşvik edilmesi amacıyla genç ihracatçıların ödüllendirildiği bir programdır.

 • Genç Ticaret Elçileri

Genç Ticaret Elçileri Projesi, Türkiye ile dünyanın 203 farklı ülkesinden eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelerin hinterlandı arasında bulunan ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına Genç MÜSİAD olarak geliştirdiğimiz müstakil bir projedir.

 • Export Talks

Export Talks yılda 2-3 kez düzenlenen, ihracatta ufuk açıcı konu ve konukların bir araya geldiği salon programlarıdır.

 • Export Camp

İhracat yapman ve ilgi duyan gençleri bir araya getiren içinde eğitim ve sohbet programlarından b2b’ye geniş çaplı bir kamp programıdır.

Yurtdışı teşkilatlanma komisyonu; Genç MÜSİAD’ın değerlerini yurtdışına taşıyarak, altı kıtadaki şube ve temsilciliklerine her gün bir yenisini ekleme gayretiyle, global bir iletişim ağı kurmayı amaçlamaktadır. Komisyon, Genç MÜSİAD’ın kadim teşkilat kültürünün Yurtdışındaki şube ve temsilciliklerinde de kökleşmesi gayesiyle faaliyetlerini yürütmektedir.

Verdiği teşkilatlanma desteği ile Yurtdışındaki şube ve temsilciliklerin organizasyonlarına altyapı sağlayarak Türkiye’nin yurtdışına tanıtılmasına katkıda bulunmaktadır.

Şube ve temsilciliklerine düzenli ziyaretler gerçekleştirip motivasyonlarını diri tutmakta, ihtiyaç ve beklentilerini yerinde tespit etmektedir.

Global bir iletişim ağı kurma amacı doğrultusunda Genç MÜSİAD’ın yurtdışı ve yurtiçi projelerine destek vermekte, ithalatı iyileştirmeyi/ihracatı geliştirmeyi öncelemektedir.

Genç MÜSİAD üyelerinden oluşan heyetlerle yurtdışında ticari geziler organize etmektedir.

Avrupa Genel İdare Kurulu (AGİK) başta olmak üzere uluslararası toplantılar düzenlemektedir.

Komisyon; yenilikçi, dinamik ve genç teşkilat yapısından aldığı güçle ve üstlendiği sorumlulukların ışığında Türkiye’yi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmeye odaklanmıştır.

Türkiye’nin en nitelikli ve en iyi organize olmuş gençlik STK’larından birisi olan Genç MÜSİAD, konumu itibariyle hem Türkiye’de hem de yurtdışında gençlik ve iş dünyası başta olmak üzere birçok farklı odağın nabzını tutmaktadır.

Genç MÜSİAD’ın; ülke gündemi ve kendi gündemleriyle ilgili inisiyatifler oluşturması, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmesi, yol haritası ve çözüm önerileri geliştirmesi adına Strateji Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, Genç MÜSİAD’ın kurum analizini gerçekleştirir ve kurumun gelecek stratejisinin belirlenmesi için çalışmalar yapar.

Strateji Komisyonu aynı zamanda ; Genç MÜSİAD’ın yönetim kurulu nezdinde belirlenen gündemi ve politikaları doğrultusunda araştırmalar yapar ve bu minvalde projeler geliştirir.

 • Komisyonun görevi, ülkemizde ki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon, ürün ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak ve bağlı olduğu MÜSİAD ailesinin teknoloji, transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

  – Türkiye’deki girişimlerin MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleriyle eşleştirilerek profesyonel bir mentorluk havuzu kurmak,

  – Girişimlerin yurt dışına açılması, ürün ve servislerini yurtdışına satabilmelerine yönelik yurt dışındaki ilgili şubelerle iletişim sağlamak ve etkinlikler yapmak,

  – Girişimlere Müsiad’ın sahip olduğu ticari bağlantıları açmak ve girişimlerin büyümelerine katkı sunmak,

  – Girişim Hızlandırma Merkezi programını yürütmek ve yönetmek,

  – Girişim taraması yaparak girişimleri paydaş kitle fonlama platformu üzerinden kitle fonlama turuna çıkarmak,

  – Girişimcilik ekosistemi içerisinde düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak, paydaşı olmak.

MÜSİAD ile diğer kurum, STK vb. yerler arasında bağ kurmayı ve bu bağları güçlendirmeyi hedefler. Dönem içinde kamu kurumları, bakanlıklar, belediyeler ve STK’lere ziyaretler gerçekleştirir.

Uluslararası İlişkiler Komisyonu, ülkemizde ve yurt dışındaki çok uluslu vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gençlik yapılanmalarıyla ilişkilerinin kurulması ve koordinasyonunun sağlanmasından sorumludur. Aynı zamanda Genç MÜSİAD’ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen organizasyonlarda temsil edilmesi, kurumumuza birçok resmi veya özel kurum aracılığıyla gelen gençlik heyetlerinin karşılanması vb. faaliyetler görev tanımlarında yer almaktadır. Faaliyetlerine bakıldığında;

 • Diplomatik misyon ziyaretleri,
 • Uluslararası şirket ziyaretleri,
 • Uluslararası organizasyonların takibi,
 • Genç MÜSİAD’ın çeşitli organizasyonlarda temsili,
 • Çok uluslu STK’lar ve gençlik yapılanmalarıyla temasın sağlanması ve ilişkilerin kurulması, olarak sıralanabilir.

Genç MÜSİAD ve üniversiteler arasında köprü vazifesindedir. Kurumumuzun üniversitelerde düzenlemiş olduğu programları organize eder ve koordinasyonunu sağlar. Kariyer merkezleri veya öğrenci kulüplerinin iş dünyasına yönelik düzenlediği projelere ortak olarak projelerin geliştirilmesine maksimum seviyede destek olur. Üniversiteli gençlere yönelik yetkinlik bazlı eğitimler düzenleyerek iş dünyasına entegrasyonunu kolaylaştırır.

Üniversiteli gençlerin kurumu en iyi şekilde tanımasına yardımcı olacak faaliyetler düzenler. Üniversitelerde paneller, zirveler, atölyeler, iş dünyasına dair vaka çalışmaları ve iş gezileri gibi program ve proje formatlarını gerçekleştirir. Üniversiteli gençlere iş sahasıyla ilgili tecrübe ve kaynak aktarılmasını sağlar.

Genel Merkez (İstanbul) başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı şubelerin üniversitelerde aktif çalışmalar yürütmesini sağlamak,

MÜSİAD ve Genç MÜSİAD’a üye şirketler başta olmak üzere şirketlerin insan kaynakları departmanlarıyla sürekli iletişim hâlinde olmak ve İLK REFERANS projesiyle üniversiteli gençlere staj olanakları sağlamak,

Üniversite & Sanayi iş birliklerini geliştirecek çalışmalar içerisinde yer almak,

Genç MÜSİAD yurtiçi ve yurtdışı şubeleriyle birlikte bölgesel staj ve istihdam politikaları hakkında proje ortaklıkları geliştirmek.