GENÇ TİCARET ELÇİLERİ PROJESİ 3. DÖNEM

Genç Ticaret Elçileri Projesi, Türkiye ile Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelerin hinterlandı arasında bulunan ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına Genç MÜSİAD tarafından geliştirilmiş müstakil bir projedir.

Proje kapsamında, uluslararası öğrencilere özel olarak; ihracat, pazarlama, dış ticaret, girişimcilik konularında eğitimler verilmektedir. İlgili eğitimleri alan proje katılımcısı öğrencilerin Türkiye ile kendi ülkelerinin hinterlandı arasında ticaret köprüleri kurmaları projenin ilk hedefidir. Bununla birlikte, proje katılımcısı başarılı öğrencilerle, Türkiye’de dış ticaret yapan ve yabancı dil bilen dış ticaret personeli ihtiyacı bulunan firmaların buluşturulması projenin diğer önemli kısmıdır.

Projenin 3. Dönemi itibariyle, İstanbul’da bulunan üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan uluslararası öğrencilere özel olarak ücretsiz “Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi” verilecektir. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika verilmesi planlanmaktadır.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılardan sunumlar talep edilecektir. Yapılan sunumlardaki performanslar ve çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak jüri tarafından seçilecek öğrenciler İstanbul’da bulunan ve dış ticaret yapan firmalarla iş görüşmeleri yapmaya hak kazanacaklardır. Projeye, UDEF, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin katkı sunması planlamaktadır.

Eğitim Bilgileri;

Tarih: 2021 Aralık ayı içerisinde her hafta sonu bir gün iki ana oturum eğitim yapılması planlanmaktadır.

Yer: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi

Eğitmenler: Konunun uzmanlık alanına göre ayrı ayrı seçilecektir.

Not: Eğitimlerin fiziki olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Eğitimlerde %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Pandemi koşulları nedeniyle yer ve zaman güncellemeleri olabilir.

Proje Kapsamında Verilecek “Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi” İçeriği

 1. Dış ticarette temel kavramlar ve evraklar
 2. Teslim Şekilleri (İncoterms) ve Lojistik
 3. Ödeme Şekilleri ve Eximbank Uygulamaları
 4. Devlet Destekleri
 5. E-ihracat
 6. Pazar Araştırması ve Uluslararası Pazarlama
 7. Müşteri & Tedarikçi Bulma Yöntemleri ve Ticari İstihbarat
 8. Dış Ticarette Girişimcilik ve İş modelleri

Projeye Başvuru Koşulları;

 • İstanbul’da bulunan üniversitelerin herhangi birisinde lisans, yüksek lisans veya doktora programlarının birisinde öğrenim görüyor veya yeni mezun olmak
 • En az lisans 2. Sınıf öğrencisi olmak
 • Eğitimleri anlayabilecek düzeyde Türkçe bilmek

Not: Başvuru formunda sorulan sorulara eksiksiz cevap verilmesi beklenmektedir.

Başvurular tamamlanmıştır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp