ICYF NewYork ECOSOC Event

25 Nisan 2023’te İslam İş birliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliği New York’ta bulunan Türk Evi’nde “Türk İnsani Diplomasisi ve Gençlerin Katılımı: Türkiye’de Şubat 2023 Depreminin Ardından İyileşme Sürecinde Gençlerin Rolü” başlıklı programa ev sahipliği yaptı. Program 25-27 Nisan 2023 tarihleri arasında New York’taki BM Genel Merkezinde gerçekleşen ECOSOC Gençlik Forumu’nun oturum aralarında gerçekleştirildi.

Program sırasında, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçimiz Sn. Sedat Önal, ICYF’in İİT bölgesindeki gençleri güçlendirme çabaların insani diplomasi ve afet kurtarma programlarına gençlerin katılımı noktasının kritik anlamda önem arz ettiğini vurguladı. Türk Hükümetinin, elinde bulundurduğu mevcut tüm kaynaklarını acil yardım için seferber etti. Aynı zamanda bölgenin yeniden inşası ve felaket anında arama kurtarma çabalarını gösteren başarılı müdahalelerin altını çizdi. Ayrıca gençlerin yardım ve iyileştirme çabalarına aktif katılımını vurguladı ve hükümetin sürdürülebilir gündemin uygulanmasına ve insani diplomasiye gençlerin katılımını desteklemeye olan bağlılığını yineledi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, etkinliğin düzenlenmesinde verdikleri destekten dolayı Türk Dışişleri Bakanlığı’na ve Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi’ne teşekkürlerini sundu. Deprem sonrası toparlanma çabalarında gençlerin rolünü ve yıkımdan kurtulmada katkılarının nasıl yardımcı olduğunu vurguladı. Gençlerin afete hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularında eğitim ve öğretimine yatırım yapmak, hükümetler, insani yardım kuruluşları ve gençlerin öncülüğündeki kuruluşlar arasında daha fazla ortaklığı teşvik etmek ve gençlerin uluslararası ilişkilere katılımını teşvik etmek de dahil olmak üzere, gençlerin insani diplomasiye katılım potansiyelini artırmak için önerilerde bulundu.

BM Misyonu Pakistan Halkla İlişkiler Yardımcısı Büyükelçi Amir Khan ve İslam İş birliği Teşkilatı BM Misyonu Halkla İlişkiler Sorumlusu Büyükelçi Hameed Opeloyeru da dahil olmak üzere Konuşmacılar, açış konuşmalarıyla dinleyicilere hitap ettiler. Büyükelçi Hameed Opeloyeru, gençlerin toparlanma sürecinde oynayabilecekleri kritik rolü vurguladı ve İİT’nin Türkiye’deki etkilenen bölgelere insani yardım ve destek sağlama çabalarına dikkat çekti. İyileşme sürecinde gençlerin verdiği destek ve hassasiyetin önemini vurguladı. Pakistan’ın BM Misyonu Büyükelçisi Daimi Temsilci Yardımcısı Amir Khan, Türk hükümetinin zor zamanlarda Pakistan’a yardım etme rolü de dahil olmak üzere, Pakistan’ın doğal afetlere müdahale konusundaki deneyimlerini paylaştı. Doğal afetlerin insanların yaşamları, evleri ve geçim kaynakları üzerindeki yıkıcı etkisini vurgularken bu gidi olağanüstü durumlarda ortaya çıkan ihtiyaç anında uluslararası dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Panel, alandaki en iyi uygulamaları ve gerçek deneyimleri gençlik perspektifinden paylaşmak üzere, çoğunlukla gençlik girişimlerini ve bazı BM kurumlarını temsil eden bir grup uzmanı bir araya getirdi. UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) Direktörü Jamil Ahmed, gençlerin afet müdahale çabalarına katılımının, doğal afetlerdeki artışın ve marjinal topluluklar üzerindeki orantısız etkisinin önemini vurguladı. Türkiye’nin güçlü afet yönetim sisteminin ve UNEP’in afet risklerini azaltma ve gençleri çevresel eyleme dahil etme girişimlerinin önemini vurguladı. Eşsiz ekonomik toparlanma sürecini vurgulayarak istihdamı teşvik etmek ve üretim maliyetlerini azaltmak için “yeşil” teşvik paketleri önerdi. Sayın Ahmed, kalkınmayı desteklemek ve SKH’lere ulaşmak için gençlerin güçlendirilmesini savunarak sözlerini bitirdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Küçük, Türkiye’deki gençlerin girişimcilik alanında başarılı olmaları ve ülke ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaları için yaptıkları çalışmalardan bazılarını sundu. Şubat 2023’te Türkiye’de 11 ili vuran yıkıcı deprem sırasında, Genç MÜSİAD ihtiyaçları karşılamak için seferber oldu ve çok kısa sürede ihtiyaç sahiplerinin barınması için 2000’den fazla konteyner ev inşa etti. Genç MÜSİAD’ın afetten etkilenen gençlere psikolojik destek sağlamaya ve bölgedeki ticari döngüyü canlandırmaya odaklandığını aktardı. Ayrıca Genç MÜSİAD’ın, tüm satış ve bağış gelirlerinin deprem bölgesindeki insanlara yardım için kullanıldığı Türkiye’de Gençlik STK’larında bir ilk olan İnovasyon konulu bir kitap yayınladığını aktardı.

ICYF Direktörü Sinan Karşıyaka, İslam İş birliği Gençlik Forumu’nun çabalarını ve Türkiye’de 2023 depreminden etkilenenlere yardım ve destek sağlamak için kaynaklarını elzem bir şekilde derhal harekete geçirdiklerini vurguladı. ICYF durumu değerlendirdi ve etkilenen nüfusun acil ihtiyaçlarını belirledi. ICYF, zamanında ve etkili yardım ve acil durum yardım malzemeleri sağlamak için yerel makamlar ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalıştığını, acil durum barınaklarının kurulmasına yardım ettiğini, uluslararası arama kurtarma faaliyetlerinde tıbbi yardım için çeviri sağlamak üzere bir gönüllü ekibi seferber ettiğini anlattı. İnsani çabalarda iş birliği ve eşgüdümün önemini ve gençlerin liderliğindeki kuruluşların doğal afetlere yanıt vermedeki kritik rolünü vurguladı. Gençliği güçlendirmek ve çok dinli iş birliğini kolaylaştırmak için Uluslararası Gençlik Forumları Koordinasyon Konseyi ile ortaklık kurdu. Sosyal ve çevresel krizlerin etkilerini hafifletmek için kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir şehirler çağrısında bulundu.

Columbia Üniversitesi Uluslararası Öğrencisi Betül Demirel, felaketin ardından hem Türkiye’de hem de ABD’de gençlerin hızlı seferberliğini, koordinasyon sürecini ve dayanışmasını anlattı. Enkaz altındaki insanları kurtarmak için bir uygulamanın geliştirilmesi ve başarılı bağış toplama kampanyaları da dahil olmak üzere, yardım çabalarını harekete geçirme ve koordine etmede sosyal medya platformlarında gençliğin rolünü vurguladı. Türk Öğrenci Dernekleri farkındalık yaratmak ve bağış yapmak için kampanyalar düzenledi. Böyle bir etkinlik düzenlediği ve gençlerin sesleri için bir platform sağladığı için şükranlarını dile getirdi.

3 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp