DEMOKRASİ VE GENÇLİK

Günümüz insanı, ağır dejenerasyon ve ekonomi ortamında giderek vahşileşip “kuralsızlaşan” bir yaşam tarzını benimsemekte. Güncel olarak yaşanan olaylara da bakıldığında bu açık söylem doğrulanmış olacaktır. Her ülkenin güçlü geleceği için umut kaynağı olan ve değişim enerjisinin mutlak sahibi gençler, gittikçe zorlaşan bu ortamda, özgür ve eşit bir insan olarak yaşayabilmenin en önemli değerlerinden olan demokrasi kavramını çok iyi idrak ederek, bu doğrultuda yaşadığı sürece, kalkınma ve başarı kaçınılmaz olacaktır. Tüm dünya devletleri incelendiğinde, demokrasinin gelişiminin çok zor süreçler sonunda tamamlandığı görülmektedir. Ülkemiz yakın siyasi tarihide ne yazık ki diğer devletler gibi, demokrasi açısından büyük yaralar barındırmaktadır. Fakat görünen şu dur ki; Türkiye bilinçli genç nüfusuyla bu buhrandan çok rahat ve hızlı bir şekilde çıkmaya hazırdır, başlamıştır. Çok farklı etnik, dini, düşünce yapısıyla Türkiye, kavramlar çatışması ve birçok oyunun ortasında olmasına rağmen gençleriyle yükseliştedir. Bir önceki kuşaklara kıyasla gençlerimiz demokrasiyi daha iyi özümsemiş, karar verme mekanizmalarına katılımcı, bireylere saygılı ve eşit yaklaşan bir yapıdadır. Haklarını araştırarak öğrenmekte, özgürlüklerini diğer bireylerin özgürlüklerini düşünerek belirlemektedirler. Bu portre bizlere güven ve umut aşılamaktadır. Ülkemizin güçlü geleceğine inanan, çalışkan ve hayal kuran gençler olarak, demokrasiyi yurdumuzun ve sistemin eksik kalan tüm noktalarına işlemeli, yerleştirmeliyiz. Katılımcı olup, kararları oylamak veya seyretmek yerine, karar vericilere iştirak etmeliyiz. Tam katılımcı ve demokrat bir topluma sahip olana kadar bireysel olarak çaba göstermeliyiz.Tüm eksikliklere ve açıklara karşın şahsım adına bende bu ülkenin güçlü yarınlarına inanıyor ve çalışıyorum. Biliyorum ki; demokratik bir toplum başarının tek anahtarıdır. Güçlü devletler güçlü demokrasileriyle ayaktadır.Demokrasinin daha güçlü yaşandığı ve anlaşıldığı yarınlarda yaşamak dileğiyle…

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp