Hakkında

genc musiad

Temel İnancımız

Manevi değerleri koruyan, ahlaklı bir ekonomik gelişim mümkündür ve ilkeli insanlar bir araya geldiğinde dünyayı değiştirebilir. Bu yüzden Genç MÜSİAD olarak kalbi ahlaki ve insani değerlerle, aklı yenilikçi fikirlerle, ruhu geleceğe liderlik etme tutkusuyla dolu genç iş insanlarını bir araya getiriyoruz. 

Ne Yapıyoruz?

Üyelerimize çağın gerektirdiği donanımları kazandırmaya, gelişen yeniliklere uyumlarını sağlamaya, üyelerimizin kendi alanlarına liderlik etmesi için bilgi ve birikimlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Üyelerimizin kişisel gelişimi ve ticari kapasitelerinin artması için yürüttüğümüz çalışmaların yanında üyeler arası paylaşım ve işbirliğini teşvik ederek onlara kapsamlı bir network sağlıyoruz.

Yerel ve küresel değerleri harmanlayan glocal bir yaklaşımla hem Anadolu’dan hem dünyadan besleniyor, hem Anadolu hem de dünya için değerler üretiyoruz. Tüm çalışmalarımızı şubelerimizle entegre bir biçimde yürüterek topyekûn gelişimi amaçlıyoruz.

Ne Hedefliyoruz?

Genç MÜSİAD olarak üyelerimize daha geniş imkânlar sunmak, Türk gençlerinin uluslararası alanlarda önünü açmak ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak için daha çok kişiye ulaşmayı ve etki alanımızı genişletmeyi görev biliyoruz.

Hikayemiz​

Geleceğin iş adamlarını ve MÜSİAD üyelerini yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini gençlerle paylaşmak amacıyla MÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 2002 yılında kurulduk. MÜSİAD bünyesinde genç, inançlı, erdemli, liyakatli, kararlı ve heyecanlı bir grup genç tarafından başlatılan yurt içi ve yurt dışında çalışmalarına hızla devam eden Genç MÜSİAD, bugün dünya çapında 4500 üyesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

2002 yılında kurulan Genç MÜSİAD bugün Türkiye’de 56, yurt dışında 32 temsilcisiyle ülke ekonomisine, sosyo-kültürel yapısına faydalı olabilme gayretiyle ülke gençleri için faaliyet göstermektedir.

 

Genç MÜSİAD özetle, iş birliğinin yanında, güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıkan; toplumun kültürel değerlerine, ticaret ahlâkına bağlı ve saygılı; çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip; ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen; mesleki birikimi ve çağdaş donanımıyla, iş adamı ya da üst seviyede yönetici olma potansiyeli taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformudur.