TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLER

Ülke Siber Güvenliğinden Sorumlu Bir Otoritenin Varlığının Zorunluluğu ve Bu Otoritenin Yetkilendirilmesi

Gelişen bilişim teknolojilerinin kullanımına paralel şekilde bu teknolojilerin kötüye kullanımları da artmaktadır. Bu kötüye kullanım oranındaki artış hem kamu kurumlarımızı, hem şirketleri hem de bireyleri ciddi oranda tehdit etmektedir. Gün geçtikçe çok daha fazla kamu kurumu, şirket ve birey sanal ortamdaki tehditlerden nasibini almakta ve mağdur olmaktadır. Bütün bu durumlar göz önüne alındığında Türkiye’nin kurum, şirket ve birey ayırt etmeden, genelini etkileyen siber tehditler için alınması gereken önlemleri belirleyecek, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve gerekli yaptırım gücünü elinde bulunduracak bir “Siber Güvenlik Otoritesi”ne ihtiyacı da gün yüzüne çıkmaktadır. Uzun vadede Türkiye’nin siber güvenlik stratejisinin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde çok önemli bir rol oynayacak olan Siber Güvenlik Otoritesi, bütün bu sürecin gerekliliklerini yerine getirmek adına gerekli yetkilere de sahip olmalıdır.

Mevcut Yasal Düzenlemelerdeki Açık Noktaları Adresleyecek Yeni Kanunlar/Tasarılar/Düzenlemeler

Türkiye’deki mevcut hukuki altyapı bilişim suçlarını gereği gibi adresleyememekte ve bu boşluğu kullanan kötü niyetli kişilere hak ettikleri yaptırımlar uygulanamamaktadır. Gelişen bilişim teknolojilerine ayak uydurmuş, siber dünyadaki son tehditleri adresleyen, dijital suç kavramını yeniden ele alarak tarafların sorumluluklarını ve bu taraflara uygulanacak kanuni yaptırımları yeni baştan tanımlayan yeni kanunlara/düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Türkiye’nin Siber Güvenlik Geleceğinin Planlanması

Gün geçtikçe artan siber tehditlere karşı ülke olarak bir plan çerçevesinde hareket edilmeli ve bu tehditleri bertaraf edecek önlemlerin nasıl alınacağını temel hatlarıyla belirleyecek ve bir çerçeve yaklaşımıyla tanımlayacak “Siber Güvenlik Gelecek Programı”na acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkelerin gelecekteki askeri ve ekonomik güçlerini temelden etkileyecek siber tehditlere karşı planlı bir şekilde hareket edilmeli ve bu programa sadık kalınarak uygulanmalıdır.

Siber Savaşlara Karşı Ülke Stratejisi

“Siber Güvenlik Gelecek Programı”nın bir parçası olarak Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda askeri ve ekonomik gücünü doğrudan etkileyecek olan siber savaşlara karşı özel bir strateji geliştirilmeli ve olası siber savaşlara karşı savunma amaçlı çalışmalar yürütecek, bu bağlamda araştırma ve geliştirme yapacak özel bir birimin de kurulması kaçınılmazdır.

Yetişmiş Eleman Eksiği

Siber güvenlik alanında yetişmiş eleman sayısının çok az olması hem kamu kurumlarının hem de özel sektördeki firmaların siber tehditlere karşı savunmasız kalmalarının altında yatan en temel sebeplerden birisidir. Sürekli artarak değişiklik gösteren siber tehditlere karşı kendini sürekli yenileyen ve araştırma yapan uzmanlar yetiştirecek, bu kişileri bir nevi akredite eden “Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezleri”nin kurulması ve hızlıca uzman yetiştirmeye başlamaları gerekmektedir.

Vatandaşların Bilinçlendirilmesi

Internet’in hayatımızı bu kadar fazla kuşatmış yapısını ve vatandaşlarımızın gün geçtikce bu yapı ile daha iç içe olduklarını düşündüğümüzde, bu yapı üzerinden gelebilecek tehditlere karşı ulusal bir bilinçlendirme çalışmasının da yapılması elzem bir hal almaktadır. Internet kullanan her bir vatandaşımızın minimum seviyede siber tehditler hakkında bilgi sahibi olması sağlanmalı ve bu bağlamda ister sanal ortamda ister yazılı ve görsel basında gerekli bilinçlendirme çalışmaları için kaynak ayrılmalıdır.

Devlet Tarafından Desteklenecek Özel Sektör Projeleri

Türkiye’nin siber güvenliğini arttıracak, olası siber tehditleri minimuma indirmeyi amaçlayan, kurum, şirket ve bireylerin özel ve kritik bilgilerini korumayı amaçlayan, bu bilgilerin ele geçirilmesini engelleyen, saldırılar sonucu hizmet veremez veya alamaz duruma gelmelerini önleyen özel sektör projeleri desteklenmeli ve bu yöndeki araştırma ve geliştirme çalışmaları teşvik edilmelidir.

Siber Güvenlik ve Türkiye’nin Bölgede Kazanacağı Kritik Önem

Siber tehditlere karşı bütün kurumları ve bireyleriyle sağlam bir savunma hazırlamış bir Türkiye, dijital çağın yeni tehditlerine karşı çok daha güvende olacaktır ve bunun da doğal bir sonucu olarak hem askeri hem de ekonomik şekilde bölgede söz sahibi olma noktasında yerini sağlamlaştıracaktır. Özellikle teknolojinin savunma sanayisindeki göz ardı edilemez yeri düşünüldüğünde bu teknolojilere karşı gerçekleştirilebilecek bir saldırının ülke savunmasında ciddi zaaflar oluşturacağı aşikârdır. Bütün bu tehditlere karşı kendini savunabilen ve kendi kendine yetebilen bir Türkiye bölge için her zaman kritikliğini koruyacaktır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp