AR-GE ve İnovasyon Birimi

Temel amacı Genç MÜSİAD içerisindeki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak ve bağlı olduğu MÜSİAD ailesinin teknoloji, transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.