Üye İlişkileri Birimi

Üyelerimizin Genç MÜSİAD 'a olan bağlılıklarını arttırmak amacıyla; sosyal organizasyonlar oluşturmak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirilerek üyeleri aynı amaç etrafında bir arada tutmak, düzenlenen faaliyetlerden yararlanma oranlarını yükseltmek, üyeleri maksimum seviyede çalışmalara dahil etmek ve onlara Genç MÜSİAD üyesi olma farkındalığını hissettirmek üye ilişkileri biriminin başlıca görevidir. Bu amaçla;

  • Birim ve sektörler ile çapraz toplantılar düzenleyerek üyeler arası ilişkileri kuvvetlendirmek ve ortak projelerde buluşmalarını sağlamak,
  • "Bir kahvenizi içmeye geliyoruz" kapsamında girişimci üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret etmek, yaptıkları işler hakkında bilgi edinmek,
  • "Camide Buluşuyoruz" etkinliği ile üyelerimizi bir araya getirerek ecdat yadigârı camilerimizi ziyaret etmek,
  • "Biz Bize" toplantıları organize ederek geçmiş dönemde Genç MÜSİAD bünyesinde görev almış üyelerimizin bilgi ve birikimlerinden faydalanmak,
  • Üyeler ile ilgili istatistiki verilerin tutulması amacıyla belirlenen kategorilerde üye profili güncelleme çalışması yürütülmektedir.